S/N MAUT   AUR   QABR   KE   MASAIL Size (KB) Download Share AUDIO  PLAYER
106    Qabar ya Mazar Ke Paas Gareebo Ko Khana Khilana Kaisa Hai 125 Download Button
107    Qabrastan Me Jute (shoes) Pahen Kr Jana Kaisa Hai 2163 Download Button
108    Qabron Ke Upar Masjid Banana Ya Qabristan Me Namaz Padhna Kaisa Hai 230 Download Button
109    Zinda Sakhs Apni Property Apne Bachcho Me Kaise Takseem Karega 295 Download Button
110    Shadi Shuda Aurat Ke Kafan Dafan(Takfin) Ki Zimmedari Kis pr Hai 821 Download Button
111    Shiya Ka Janaza Padhna Kaisa Hai 875 Download Button
112    Tarka Kaise Takseem Hota Hai 395 Download Button
113    Wahabi Namaz-e-Janaza Me Sirf Ek Taraf Salam Pherte Hai-Kya Ye Jayez Hai 125 Download Button
114    Waris Aur Gair Waris Ke Bich Wasiyat Kaise Takseem Hogi 640 Download Button
115    Wariso Ke Darmeyan Tarka Kaise Takseem Hota Hai 1700 Download Button
116    Zawal Ke Waqt Janaza Padhna Kaisa Hai 336 Download Button
PAGE :    FIRST      PREVIOUS      1      2      3      4