S/N JUMA   KE   MASAIL Size (KB) Download Share AUDIO  PLAYER
1    Juma Kya Hai Aur Kya Ye Khaas Din Hai 1163 Download Button
2    Juma Aur Zohar Me Kya Farq Hai 298 Download Button
3    Khutba Ka Kya Mana Hai Aur iski Kya Ahmiyat Hai 414 Download Button
4    Juma Padhna Farz Hai Ya Wajib 208 Download Button
5    Juma Me Kitne Farz Hai 155 Download Button
6    Agar Koi Musalman 3 Juma Na Padhe To Kya Wo islam Se Kharij Ho Jata Hai 151 Download Button
7    Juma Ka Khutba Galat Ho Gaya To Kya Juma Ho Jayegi 78 Download Button
8    Namaze-e-Juma Ke Liye Kitne Muktadi Hone Chahiye 111 Download Button
9    Kya Juma Ki Sunnat Me Zuhar Ki Sunnato Ki Niyat Karenge 76 Download Button
10    Kya Juma Ke Din 2 Khutba Padhna Sunnat Hai 333 Download Button
11    English Me Juma Ka Khutba Dena Kaisa Hai 316 Download Button
12    Kya College Ke Andar Juma Padh Sakte Hai Aur Kya Juma Sirf Jama Masjid Me Hoti Hai 624 Download Button
13    Haram Sharif Me Wahabi imam Ke Piche Kya Juma Aur Eid Ki Namaz Padh Sakte Hai 85 Download Button
14    Sunni Masjid Na Hone Ki Wajah Se 3 Juma Na Padh Saka To Kya Hukm Hoga 299 Download Button
15    Agar Juma Na Padh Sake To Juma Ki Qaza Ka Tareeqa Kya Hai 212 Download Button
16    Agar Koi Juma Se Pahle 4 Sunnat-e-Moakkeda Na Padh Sake To Kya Hukm Hai 81 Download Button
17    Agar Koi Namaz-e-Juma Me Late Ho Jaye To Kya Usko Sawab Milega 124 Download Button
18    Agar Majburi Me Juma Bagair Dadhi Wale imam Ne Padhaya To Kya Hukm Hoga 170 Download Button
19    Juma Ke Din Kis Waqt Dukaan Ko Band Karna Chahiye 331 Download Button
20    Juma Ke Din Kitne Rakat Sunnat Aur Farz Hai 101 Download Button
21    Juma Ki Dusri Azaan Aur Farzon Se Pahle Sunnato Pr Wahabi Ka Aiteraz 1484 Download Button
22    Kya Juma Sirf Jama Masjid Me Hi Ada Hogi 84 Download Button
23    Kya Nabeena Sakhs Juma Ka Khutba Aur Namaz Padha Sakta Hai 51 Download Button
24    Sunni Masjid Na Ho To Juma Ki Namaz Kaise Padhe 157 Download Button
25    School Ki Wajah Se Juma Padhne Me Der Hoti Hai To Kya Asr Ki Namaz Ke 1 Minute Pahle Juma Ki Namaz Padh Sakte Hai 189 Download Button
PAGE :    1