S/N SHIRK  AUR  KUFR  KYA   HAI Size (KB) Download Share AUDIO  PLAYER
1    Shirk Kise Kahte Hai Aur Kya Buzurgo Se Mangana Shirk Hai 344 Download Button
2    Shirk Aur Bidat Me Kya Farq Hai 702 Download Button
3    Shirk Ki Tafseer 1950 Download Button
4    Khuda Aur Gair Khuda Me 4 Farq Hai Jisse Shirk Nahi Hota 1947 Download Button
5    Kufr Ka Kya Matlab Hai 263 Download Button
6    Shirk aur Kufr Kitne Tarah Ke Hote Hai Aur Kufr Ka Hukm Kaise Lagta Hai 1199 Download Button
7    Imaan Kaise Bachaye Aur Kufr Se Kaise Bache 727 Download Button
8    Allah Ka Farmaan- Buto (idol) Ko Pujne Walo Ke Liye Jahannam Hai 486 Download Button
9    Kya Gairullah Ko Madad Ke Liye Pukarna Shirk Hai 429 Download Button
10    Vande Matram Padhna Kaisa Hai 206 Download Button
11    Kya Kafir Ko Kafir Nahi Kahna Chahiye 198 Download Button
12    Kisi Musalman Ko Kafir Kahne Wala Khud Kafir Ho Jayega 366 Download Button
13    Ahle Sunnat Jamaat ko Mushrik Kahne Wala Khud Mushrik Hai 3356 Download Button
14    Musalman Ko Kafir Kahna Kaisa Hai 286 Download Button
15    Kisi Ke Upar Kufr Ka Fatwa Kab Lagta Hai aur Badmazhab Aur Kafir Me Kya Farq Hai 1228 Download Button
16    Kya Qabar Ko Sajda Karne Wala Mushrik Hai 1402 Download Button
17    Ya Rasoolullah Karam Kijiye Khuda Ke Waste- Kya Ye Kahna Shirk Hai 1534 Download Button
18    Ye Aqeeda Rakhna Ke Huzoor Hr Jagah Maujood Hai Kya Shirk Hai 388 Download Button
19    Ye Kahna Ke Allah Hamari Nahi Sunta- Kya Tajdide Imaan Aur Nikah Karna Padega 126 Download Button
20    Aajkl Log Ek Dusre Ko Kafir Kahte Hai Kya Ye Tareeqa Sahi Hai 362 Download Button
21    Agar Kisi Ne Galti Se Kufr Kaha Aur Fauran Ruju Kr Liya To Kya Ye Kafir Ho Gaya 135 Download Button
22    Agar koi Apne Aap Ko Deobandi Kahe Lekin Usko Sach Na Malum Ho To Kya Usko Kafir Kah Sakte Hai 352 Download Button
23    Huzoor Apni Qabar Ke Andar Zinda Hai- Kya Ye Aqeeda Rakhna Shirk Hai 1225 Download Button
24    Ahle Hadees Wahabi Kahte Hai Mazar pr Jana Aisa Hai Jaise Hindu Ka Mandir 471 Download Button
25    Allah Ne Kafiro Ke Dilo Pr Mohar Laga Di Phir Allah Unko Azab Kyu Dega 195 Download Button
26    Gustakh-e-Rasool Kaun Hota Hai aur Kaise Banta Hai 1448 Download Button
27    Jadoo Krwana Kaisa Hai Aur Iski Kaat Kya Hai 693 Download Button
28    Jadoo Karna aur Karwana Kufar Hai 736 Download Button
29    Kisi Begunah Ko Kafir Kahke Katal Karna aur Sucide Bomb Attack 542 Download Button
30    Kya Ata Muhammed Naam Rakhna Shirk Hai 992 Download Button
31    Taweez Pahenna Kaisa Hai 420 Download Button
32    Sahi Hadees Ko Zayif Kahna Kaisa Hai (Must Listen) 676 Download Button
33    Agar Koi Kahe Ke Fuka Hua Pani Peene Se Tabiyat Kharab Ho Jati Hai To Kya Aisa Kahna Kufr Hai 190 Download Button
34    Kya Gair Muslim Ke Tewhaar Manana Kufr Hai 273 Download Button
35    Allah Ka Wajood Nahi- Ke Mauju Pr Kisi Ne Takreer Ki To Kya Wo Kafir Ho Gaya 125 Download Button
PAGE :    1      2      NEXT      LAST